رئیس جمهور بعدی آمریکا کدومه؟
(73.26%) 148
دونالد ترامپ
(26.73%) 54
هیلاری کلینتون

تعداد شرکت کنندگان : 202