close
تبلیغات در اینترنت
نرخ ارز
loading...

پیک دانلود

نرخ ارز

27 شهریور ؛ نرخ انواع ارز + جدول

مدیر بازدید : 57 شنبه 27 شهريور 1395 : 10:11 نظرات ()

بانک مرکزی نرخ 39 ارز بانکی را برای امروز  شنبه 27 شهریور را  اعلام کرد.

برهمین اساس نرخ 25 ارز افزایش، 12 ارز کاهش و 2 ارز نیز ثابت ماند.

17 شهریور ؛ نرخ انواع ارز + جدول

مدیر بازدید : 40 چهارشنبه 17 شهريور 1395 : 10:48 نظرات ()

بانک مرکزی نرخ 39 ارز بانکی را برای امروز چهارشنبه 17 شهریور اعلام کرد.

برهمین اساس نرخ 22 ارز افزایش، 10 ارز کاهش و هفت ارز نیز ثابت ماند.

15 شهریور ؛ نرخ انواع ارز + جدول

مدیر بازدید : 92 دوشنبه 15 شهريور 1395 : 10:12 نظرات ()

بانک مرکزی نرخ 39 ارز بانکی را برای امروز دوشنبه 15 شهریور اعلام کرد.

براین اساس نرخ 17 ارز افزایش ، 15 ارز کاهش و 4 ارز ثابت باقی ماند.

14 شهریور ؛ نرخ انواع ارز + جدول

مدیر بازدید : 59 یکشنبه 14 شهريور 1395 : 10:10 نظرات ()

بانک مرکزی نرخ 39 ارز بانکی را برای امروز یک شنبه 14شهریور اعلام کرد.

براین اساس تمامی نرخ ارزها ثابت ماند.

13 شهریور ؛ نرخ انواع ارز + جدول

مدیر بازدید : 68 شنبه 13 شهريور 1395 : 10:0 نظرات ()

بانک مرکزی نرخ 39 ارز بانکی را برای امروز شنبه 13 شهریور اعلام کرد.

براین اساس نرخ 30 ارز افزایش ، 6 ارز کاهش و 3 ارز ثابت باقی ماند.

11 شهریور ؛ نرخ انواع ارز + جدول

مدیر بازدید : 53 پنجشنبه 11 شهريور 1395 : 10:5 نظرات ()

بانک مرکزی نرخ 39 ارز بانکی را برای امروز پنج شنبه 11 شهریور اعلام کرد.

براین اساس نرخ 17 ارز افزایش ، 15ارز کاهش و 7 ارز ثابت باقی ماند.

10 شهریور ؛ نرخ انواع ارز + جدول

مدیر بازدید : 81 چهارشنبه 10 شهريور 1395 : 10:17 نظرات ()

بانک مرکزی نرخ 39 ارز بانکی را برای امروز چهار شنبه 10 شهریور اعلام کرد.
براین اساس نرخ 17 ارز افزایش ، 19 ارز کاهش و 3 ارز ثابت باقی ماند.

9 شهریور ؛ نرخ انواع ارز + جدول

مدیر بازدید : 81 سه شنبه 09 شهريور 1395 : 10:21 نظرات ()

بانک مرکزی نرخ 39 ارز بانکی را برای امروز سه شنبه  9 شهریور اعلام کرد.
براین اساس نرخ 27 ارز افزایش ، 9 ارز کاهش و 3 ارز ثابت باقی ماند.

4 شهریور ؛ نرخ انواع ارز + جدول

مدیر بازدید : 38 پنجشنبه 04 شهريور 1395 : 9:57 نظرات ()

بانک مرکزی نرخ 39 ارز بانکی را برای امروز پنج شنبه 4شهریور اعلام کرد.

براین اساس نرخ 30 ارز افزایش ، 7 ارز کاهش و 2 ارز ثابت باقی ماند.

3 شهریور ؛ نرخ انواع ارز + جدول

مدیر بازدید : 51 چهارشنبه 03 شهريور 1395 : 10:4 نظرات ()

بانک مرکزی نرخ 39 ارز بانکی را برای امروز چهارشنبه 3شهریور اعلام کرد.

براین اساس نرخ 23 ارز افزایش ، 15 ارز کاهش و 1 ارز ثابت باقی ماند.

2 شهریور ؛ نرخ انواع ارز + جدول

مدیر بازدید : 57 سه شنبه 02 شهريور 1395 : 10:4 نظرات ()

بانک مرکزی نرخ 39 ارز بانکی را برای امروز سه شنبه 2شهریور اعلام کرد.

براین اساس نرخ 25 ارز افزایش ، 11 ارز کاهش و 3 ارز ثابت باقی ماند.

1 شهریور ؛ نرخ انواع ارز + جدول

مدیر بازدید : 55 دوشنبه 01 شهريور 1395 : 10:21 نظرات ()

بانک مرکزی نرخ 39 ارز بانکی را برای امروز دوشنبه  1شهریور اعلام کرد.

براین اساس نرخ 15 ارز افزایش ، 23 ارز کاهش و 1 ارز ثابت باقی ماند.

14 مرداد ؛ نرخ 24 ارز افزایش یافت + جدول

مدیر بازدید : 81 پنجشنبه 14 مرداد 1395 : 10:6 نظرات ()

بانک مرکزی نرخ 39 ارز بانکی را برای امروز پنج شنبه  14 مرداد اعلام کرد.

براین اساس 24 نرخ ارز افزایش و 15 ارز کاهش یافت.

13 مرداد ؛ نرخ 20 ارز افزایش یافت + جدول

مدیر بازدید : 76 چهارشنبه 13 مرداد 1395 : 10:14 نظرات ()

بانک مرکزی نرخ 39 ارز بانکی را برای امروز چهارشنبه  13 مرداد اعلام کرد.
براین اساس 20 نرخ ارز افزایش ، 14 ارز کاهش و 5 نرخ ارز ثابت ماند.

12 مرداد ؛ نرخ 22 ارز کاهش یافت + جدول

مدیر بازدید : 44 سه شنبه 12 مرداد 1395 : 10:4 نظرات ()

بانک مرکزی نرخ 39 ارز بانکی را برای امروز سه شنبه  12 مرداد اعلام کرد.
براین اساس 7 نرخ ارز افزایش ، 22 ارز کاهش و 10 نرخ ارز ثابت ماند.

11 مرداد ؛ نرخ 28 ارز افزایش یافت + جدول

مدیر بازدید : 61 دوشنبه 11 مرداد 1395 : 10:6 نظرات ()

بانک مرکزی نرخ 39 ارز بانکی را برای امروز دوشنبه  11 مرداد مرداد اعلام کرد.


براین اساس 28 نرخ ارز افزایش و 9 ارز کاهش و 2 نرخ ارز ثابت ماند.

6 مرداد ؛ نرخ 14 ارز افزایش یافت + جدول

مدیر بازدید : 81 چهارشنبه 06 مرداد 1395 : 9:58 نظرات ()

بانک مرکزی نرخ 39 ارز بانکی را برای امروزچهارشنبه 6 مرداد اعلام کرد.

براین اساس 14 نرخ ارز افزایش و 17 ارز کاهش و 8 نرخ ارز ثابت ماند.

5 مرداد ؛ نرخ 18 ارز افزایش یافت + جدول

مدیر بازدید : 55 سه شنبه 05 مرداد 1395 : 19:2 نظرات ()

بانک مرکزی نرخ 39 ارز بانکی را برای امروزسه شنبه  5 مرداد اعلام کرد.

براین اساس 18 نرخ ارز افزایش و 17 ارز کاهش و 4 نرخ ارز ثابت ماند.

4 مرداد ؛ نرخ 23 ارز افزایش یافت + جدول

مدیر بازدید : 72 دوشنبه 04 مرداد 1395 : 10:0 نظرات ()

بانک مرکزی نرخ 39 ارز بانکی را برای امروز دوشنبه  4 مرداد اعلام کرد.

براین اساس 23 نرخ ارز افزایش و 11 ارز کاهش و 5 نرخ ارز ثابت ماند.

3 مرداد ؛ تمامی نرخ ارزها ثابت ماند + جدول

مدیر بازدید : 65 یکشنبه 03 مرداد 1395 : 10:17 نظرات ()

بانک مرکزی نرخ 39 ارز بانکی را برای امروز یکشنبه 3 مرداد ثابت اعلام کرد.

2 مرداد ؛ نرخ 22 ارز افزایش یافت + جدول

مدیر بازدید : 71 شنبه 02 مرداد 1395 : 10:53 نظرات ()

بانک مرکزی نرخ 39 ارز بانکی را برای امروز شنبه  2 مرداد اعلام کرد.

براین اساس 22 نرخ ارز افزایش و 15 ارز کاهش و 2 نرخ ارز ثابت ماند.

28 تیر ماه 95؛ قیمت سکه و ارز در بازار تهران + جدول

مدیر بازدید : 73 دوشنبه 28 تير 1395 : 20:14 نظرات ()

قیمت سکه طرح قدیم به نرخ یک میلیون و 84هزارو 900 تومان به فروش می‌رسد.

27 تیر ماه 95؛ تمامی نرخ ارزها ثابت ماند + جدول

مدیر بازدید : 72 یکشنبه 27 تير 1395 : 17:18 نظرات ()

بانک مرکزی نرخ 39 ارز بانکی را برای امروز یکشنبه 27 تیر ثابت اعلام کرد.

قیمت طلا، سکه و ارز، پنجشنبه ۲۴ تیر ۱۳۹۵

مدیر بازدید : 44 پنجشنبه 24 تير 1395 : 9:2 نظرات ()

در آخرین معاملات بازار سکه و طلای تهران، همچنین هرنیم سکه 5 میلیون و 530 هزار ریال و هرگرم طلای 18 عیار نیز 1میلیون و120هزار ریال خرید و فروش شد.


23 تیر ماه 95؛ نرخ 25 ارز افزایش یافت + جدول

مدیر بازدید : 57 چهارشنبه 23 تير 1395 : 18:0 نظرات ()

بانک مرکزی نرخ 39 ارز بانکی را برای امروز چهارشنبه 23 تیر اعلام کرد. براین اساس 25 نرخ ارز افزایش و 12 ارز کاهش و 2 نرخ ارز ثابت ماند.

سه شنبه 22 تیر ماه؛ نرخ 15 ارز افزایش یافت + جدول

مدیر بازدید : 62 سه شنبه 22 تير 1395 : 18:40 نظرات ()

بانک مرکزی نرخ 39 ارز بانکی را برای امروز سه شنبه 22 تیر اعلام کرد. براین اساس 15 نرخ ارز افزایش و 19 ارز کاهش و 5 نرخ ارز ثابت ماند.

19 تیرماه 95؛ نرخ 25 ارز افزایش یافت + جدول

مدیر بازدید : 62 شنبه 19 تير 1395 : 10:4 نظرات ()

بانک مرکزی نرخ 39 ارز بانکی را برای امروز شنبه 19 تیر اعلام کرد، که براین اساس 25 نرخ ارز افزایش و 13 ارز کاهش و1 نرخ ارز ثابت ماند.

14 تیرماه 95؛ نرخ 31 ارز افزایش یافت + جدول

مدیر بازدید : 133 دوشنبه 14 تير 1395 : 10:19 نظرات ()

بانک مرکزی نرخ 39 ارز بانکی را برای امروز دوشنبه 14 تیر اعلام کرد،که براین اساس 31 نرخ ارز افزایش و 6 ارز کاهش و 2 ارزثابت ماند .

13 تیرماه 95؛ تمام نرخ ارزها ثابت ماند + جدول

مدیر بازدید : 47 یکشنبه 13 تير 1395 : 18:26 نظرات ()

بانک مرکزی نرخ 39 ارز بانکی را برای امروز یکشنبه 13 تیر ثابت اعلام کرد.

12 تیرماه 95؛ نرخ 33 ارز افزایش یافت + جدول

مدیر بازدید : 55 شنبه 12 تير 1395 : 18:47 نظرات ()

بانک مرکزی نرخ 39 ارز بانکی را برای امروز شنبه 12 تیر اعلام کرد،که براین اساس 33 نرخ ارز افزایش و 6 ارز کاهش یافت.

9 تیر ماه؛ نرخ 19 ارز افزایش یافت + جدول

مدیر بازدید : 61 چهارشنبه 09 تير 1395 : 21:2 نظرات ()

بانک مرکزی نرخ 39 ارز بانکی را برای امروز چهارشنبه 9 تیر اعلام کرد،که براین اساس 25 نرخ ارز افزایش و 13 ارز کاهش و 1 نرخ ارز ثابت ماند.

5 تیر ماه؛ نرخ 17 ارز افزایش یافت + جدول

مدیر بازدید : 31 شنبه 05 تير 1395 : 18:10 نظرات ()

بانک مرکزی نرخ 39 ارز بانکی را برای امروز شنبه 5 تیر اعلام کرد؛ که براین اساس نرخ 17 ارز افزایش و 22 ارز کاهش یافت.

30 خرداد ماه 95؛ نرخ 24 ارز افزایش یافت + جدول

مدیر بازدید : 51 دوشنبه 31 خرداد 1395 : 14:17 نظرات ()

بانک مرکزی نرخ 39 ارز بانکی را برای امروز دوشنبه 31  خرداد اعلام کرد؛ که براین اساس 24 نرخ  ارز افزایش و 12 ارز کاهش و 3 ارز ثابت ماند.

30 خرداد ماه 95؛ 39 نرخ ارز دولتی ثابت ماند + جدول

مدیر بازدید : 59 یکشنبه 30 خرداد 1395 : 19:56 نظرات ()

بانک مرکزی نرخ 39 ارز بانکی را برای امروز یکشنبه 30 خرداد ثابت اعلام کرد.

29 خرداد ماه 95؛ نرخ 20 ارز افزایش یافت + جدول

مدیر بازدید : 30 شنبه 29 خرداد 1395 : 19:27 نظرات ()

بانک مرکزی نرخ 39 ارز بانکی را برای امروز شنبه 29 خرداد اعلام کرد؛ که براین اساس 20 نرخ  ارز افزایش و 15 ارز کاهش و 4 ارز ثابت ماند.

27 خرداد ماه 95؛ نرخ 23 ارز افزایش یافت + جدول

مدیر بازدید : 37 پنجشنبه 27 خرداد 1395 : 19:52 نظرات ()

بانک مرکزی نرخ 39 ارز بانکی را برای امروز پنجشنبه 27 خرداد اعلام کرد؛ که براین اساس 23 نرخ ارز افزایش و 12 ارز کاهش و 4 ارز ثابت ماند.

تعداد صفحات : 2

تبلیغات
Rozblog.com رز بلاگ - متفاوت ترين سرويس سایت ساز
اطلاعات کاربری
نام کاربری :
رمز عبور :
 • فراموشی رمز عبور؟
 • موضوعات

 • اخبار
 • فیلم
 • سریال
 • مذهبی
 • کامپیوتر
 • موسیقی
 • کلیپ
 • عکس
 • آموزش
 • مد و لباس
 • آرایش و زیبایی
 • جبهه فرهنگی انقلاب اسلامی
 • پیامک
 • پروژه
 • بازار
 • آرشیو
  نظرسنجی
  رئیس جمهور بعدی آمریکا کدومه؟


  آمار سایت
 • کل مطالب : 6261
 • کل نظرات : 54
 • افراد آنلاین : 14
 • تعداد اعضا : 34
 • آی پی امروز : 94
 • آی پی دیروز : 218
 • بازدید امروز : 1,313
 • باردید دیروز : 3,074
 • گوگل امروز : 10
 • گوگل دیروز : 66
 • بازدید هفته : 4,387
 • بازدید ماه : 49,997
 • بازدید سال : 590,019
 • بازدید کلی : 2,044,847